Cieľom zoznamovacieho klubu NOALONE je spájať ľudí s podobnými záujmami a zároveň aj určitými vzájomnými nárokmi na inteligenciu, osobný prejav, životné  hodnoty  a cnosti. Prioritným záujmom je, aby užívateľov tohto webového sídla tvorili slušní ľudia, ktorí sa neskrývajú za skrytú identitu iných osôb, vedia racionálne posúdiť, čo je v súlade a čo v rozpore s morálkou, platnými zákonmi  a na základe toho prispôsobiť svoje správanie voči ostatným. Slušný človek v prvom rade nebude ostatných užívateľov  akokoľvek  diskriminovať, urážať, spamovať, sexuálne obťažovať  a nabádať na nezákonné aktivity svojimi prejavmi  prostredníctvom kontaktného formulára. Užívateľ  NOALONE  berie na vedomie, že každé jedno nevhodné správanie bude posudzované individuálne administrátorom  a môže vyústiť podľa závažnosti k dočasnému, alebo trvalému zablokovaniu, prípadne vymazaniu účtu. Zároveň uvítame aktivitu všetkých Užívateľov NOALONE, ktorí obdržia nevhodný obsah na ich súkromný email, aby nám ho nahlásili. Viac podrobností nájde každý Užívateľ vo Všeobecných + Osobitných podmienkach a Spoločenských a etických pravidlách, ktoré sú súčasťou pri každej registrácii nového člena NOALONE.

 

 

Často kladené otázky:

 

Ako si môžem zverejniť svoj inzerát?

Pred zverejnením inzerátu je potrebné vykonať registráciu užívateľa. V nej uvediete prihlasovací email, z ktorého potom odošlete osobný email na zverejnenie vášho profilu (inzerátu). Podrobnosti  nájdete v menu pod tlačidlom „Zverejniť profil“.

 

Ako dlho bude môj profil zverejnený?

Bezplatné zverejnenie každého profilu je 1 mesiac . Pod každým profilom je odpočítavanie zverejnenia profilu. Po expirácii bude profil trvalo vymazaný so všetkými  fotografiami aj príslušným textovým obsahom. Ak chcete ponechať zverejnenie profilu na dlhšie obdobie, je potrebné prejsť na status OVERENÝ ČLEN a zvoliť si príslušné časové obdobie predplatenia.

 

Vymazaním môjho profilu bude vymazaný aj môj registračný účet?

Registračný účet užívateľa bude aktívny, ak sa naň užívateľ  prihlási aspoň 1 x do mesiaca, v opačnom prípade bude zrušený  a po 6 mesiacoch sa z databázy trvalo vymažú všetky vstupné osobné údaje. V tomto čase nie je možná opätovná registrácia s rovnakými údajmi ako sú používateľské meno, email, telefónne číslo...

 

Ako sa stanem overeným členom?

Na hlavnej stránke prejdite v menu na „Byť overeným členom“ a zvoľte príslušné časové obdobie. Predtým je potrebné, aby ste mali registráciu v PAY PAL. Ak emailový účet PAY PAL nie je totožný s emailom, ktorý ste uviedli pri registrácii vášho účtu NOALONE, uveďte pri transakcii do poznámky identifikačný kód vášho profilu uvedený pri expirácii profilu: napr. ZVV272961

 

Ako zmením textové údaje, alebo fotografie v mojom aktívnom profile / inzeráte?

Zmena prvotných textových údajov, alebo fotografií je možná iba overeným užívateľom. Jednoducho odošlite nový email, ako pri prvom zverejnení profilu s tým, že do predmetu správy napíšte váš identifikačný kód, napr. ZVV272961. Ak označíte svoju novú fotografiu č.1 , nahradí pôvodnú profilovú fotografiu č.1, podobne aj fotografia č. 2 nahradí pôvodnú fotografiu č.2 atď. Nové textové údaje nahradia v plnom rozsahu pôvodný textový obsah. Veľkosť textu bude rozdelená medzi jednotlivé fotografie, ak ich bude viac ako jedna profilová.

 

Akým spôsobom fungujú správy odoslané cez formulár pod každým profilom ?

Pod každým profilom je možnosť poslať správu  danému užívateľovi. Ak je užívateľ „overený“, správa je odoslaná priamo na jeho emailovú adresu, ktorú zadal pri registrácii. Pod profilom bude text „Poslať email na (užívateľské meno)“.  Ak v texte správy nie je uvedený kontakt na odosielateľa, prijímateľ síce obdrží správu ako anonymnú, avšak nie tak celkom. Pod textom správy bude uvedená informácia z akej IP adresy bola správa odoslaná. Je to pre ochranu prijímateľa, ak by chcel nahlásiť protiprávne konanie zo strany anonymného odosielateľa. Tip: Do odoslanej správy môžete skopírovať link fotografie vo vašom profile (ikonka vľavo dole), aby prijímateľ vedel kto mu píše a podľa sympatií zareagoval.

V prípade „neovereného“ užívateľa, bude správa cez formulár odoslaná na emailovú adresu NOALONE a odtiaľ bude podľa poradovníka preposlaná na emailovú adresu prijímateľa. V tomto prípade je text správy kontrolovaný administrátorom a v prípade porušenia pravidiel nebude preposlaný.

Pri tejto verzii užívateľa bude pod profilom text „Zanechať odkaz pre (užívateľské meno)“.

 

Je počet odoslaných správ nejako limitovaný?

V prípade „overeného“ užívateľa nie je počet odoslaných správ (emailov / odkazov) na jednotlivé užívateľské profily limitovaný. 

V dôsledku prenosu objemu dát je „neovereným“ užívateľom obmedzená kapacita posielania správ, konkrétne odkazov iným neovereným užívateľom na jednu v priebehu kalendárneho mesiaca.