Záväzne si objednávam odznak v počte ks:
Meno a adresa odberateľa
Platná emailová adresa
Telefonický kontakt